Projekt information

Finnet-förbundet rf har med sina medlemsbolag påbörjat ett projekt "Finland behöver fiber", vars syfte är att öka intresset för fiberoptik. Optisk fiber är det enda alternativet för 5G och för övriga nya tjänster som utvecklas under kommande årtionden. Därför behöver Finland fiber.

Ytterligare uppgifter på finska:

Finnet-förbunder rf
www.finnet.fi
info(at)finnet.fi