Samhället kommer närmare när du sköter ärenden på distans.

Supersnabb och funktionssäker internetförbindelse börjar bli grundläggande för många tjänster. En stor del av bankärendena sköts redan via internet. Myndighetsärenden, utbildning samt även en del av hälsovårdstjänsterna flyttas mer och mer över till webben.

Framtidens säkerhetsnät baserar sig på optisk fiber

Tjänster som nyttjas över nätet underlättar livet på många sätt. Framförallt inom hälso- och välmåendebranschen kan de t.ex. möjliggöra att äldre kan bo hemma längre.  Om vi så vill eller inte sköts allt fler ärenden elektroniskt. Ett omfattande optiskt fibernät försäkrar att samhällets tjänster tekniskt sett finns jämlikt till förfogande för alla. 

 

Se fiberläget i din kommun »