5G KRÄVER ETT OMFATTANDE OPTISKT FIBERNÄT

Hemmets trådlösa nät och 4G -mobilnätet utnyttjas redan nu av flertalet olika apparater och appar. Tjänsterna som utnyttjar trådlöst nät står inför en explosionsartad tillväxt. Ju flera apparater som kräver trådlöst nätverk, desto större kapacitet och funktionssäkerhet krävs av nätet. Lösningen är 5G, men den baserar sig på en optisk fiber.

Till vad behövs det fasta optiska fibernätet i mobilvärlden?

Den trådlösa dataöverföringens nästa stora utvecklingsfas är 5G. För att fungera behöver den dock ett snabbt och pålitligt stamnät, som förenar det trådlösa lokalnätet med det världsomfattande datanätet. Optiska fiberns kapacitet som är nära på gränslös täcker behoven för årtionden framöver. Den är också det enda alternativet som kan erbjuda ett tillräckligt kvalitativt och snabbt stamnät för 5G.

5G förenklar och tryggar vår vardag

Apparater för nöjesbruk, såsom tabletter, smart-tv:n och smarttelefoner har redan länge utnyttjat trådlösa nätverk. I framtiden kommer nätkapaciteten allt mer att delas med hushållsmaskiner, husteknik, distansarbete och bl.a. hälsotjänster. Optisk fiber förenklar vår vardag, men den är också det enda alternativet för att erbjuda ett kvalitativt och snabbt stamnät för 5G.

 

Se fiberläget i din kommun »