Optisk fiber gör hemmet smart

Mängden datatrafik i hemmen kommer att öka explosionsartat. Förutom apparater ämnade för nöjesbruk, såsom tabletter, datorer och smarttv:n belastar också den ökande mängden distansarbete, samt hemmens tjänster för husteknik allt mer det trådlösa nätet i hemmet. Kapacitetsmässigt kan endast optisk fiber svara på smarthemmets behov.

Optisk fiber höjer värdet på hemmet

Bekvämt boende i smarthemmet kan utökas med exempelvis fjärrstyrda uppvärmnings-, belysnings- och säkerhetsanordningar eller olika tjänster för hälsovård. Grunden för alla dessa nya tjänster som använder sig av ett trådlöst nätverk är en fungerande internet-förbindelse, vars tillräckliga hastighet och säkerhet kan garanteras enbart med en optisk fiberförbindelse. Optisk fiber erbjuder bekväma lösningar och höjer samtidigt värdet på hemmet.

 

Se fiberläget i din kommun »